Informacija

UAB ” Jonavos knyga “

Darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Priskaičiuotas darbo užmokestis
Direktorė

1274,33 Eur

Vyr. buhalterė 0,5 etato

506,00 Eur

Pardavėja

405,00 Eur

Valytoja 0,25 etato

100,00 Eur

Darbuotojai

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Direktorė

1

Vyr. buhalterė 0,5 etato

1

Pardavėja 2,5 etato

3

Valytoja 0,25 etato

1