Apie bendrovę

 

Bendrovės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos knyga“ 

Bendrovė įsteigta 1992 m. rugsėjo 03 d. Įregistruota juridinių asmenų registre.

Registro kodas 156595252. Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė registrų

centras.

Bendrovės steigėja ir vienintelė akcininkė yra Jonavos rajono savivaldybė.

Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos respublikoje galiojančiais teisės

aktais, Jonavos savivaldybės administracijos ir tarybos priimtais sprendimais.

UAB „Jonavos knyga“ įstatinis kapitalas yra 43322,60 Eur. Įstatinis kapitalas

padalytas į 1004 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė

43,15 Eur. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir visos nuosavybės teise

priklauso Jonavos rajono savivaldybei.

Pagrindinis veiklos objektas – vykdyti mažmeninę prekybą knygomis.

Misija – teikti vartotojams kokybiškas paslaugas, efektyviai naudoti bei saugoti

bendrovės turtą ir siekti pelno.

Vertybės – iniciatyvumas, profesionalumas, dėmesys darbuotojams.

Vizija – būti tvaria, socialiai atsakinga, pažangia, efektyviai ir skaidriai veikiančia

bendrove.

Bendrovės vadovas

Direktorė Danutė Janina Čepienė

Šias pareigas eina nuo 2009 m. liepos 2 d.

Išsilavinimas aukštasis.

______________________________________________________________________________

BENDROVĖS ĮSTATAI

LŪKESČIAI

BENDROVĖS STRATEGIJA

ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS SCHEMA

KORUPCIJOS PREVENCIJA

2023-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2023-2024 METAMS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS PROGRAMA

UAB “JONAVOS KNYGA” VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS  TEIKIMO KANALO ĮDIEGIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMA

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

VIDAUS KONTROLĖ